Dịch vụ chúng tôi được phát triển dựa trên nhu cầu của Doanh nghiệp và yêu cầu ngành công nghiệp. Tối ưu hóa tìm kiếm và các phương pháp tiếp thị trực tuyến của chúng tôi đã được chứng minh giúp Doanh nghiệp hiện diện tốt hơn so với đối thủ trên môi trường Internet.

Phương pháp tiếp thị của chúng tôi là tập trung vào thu hút truy cập, chuyển đổi,  nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng (ACR Ecommerce) để đảm bảo quá trình làm việc được diễn ra liên tục nhằm mang lại sự phát triển cho Doanh nghiệp.

“Hơn 7 năm hoạt động, chúng tôi đã phục vụ hơn 30 khách hàng trong nhiều lĩnh vực: Kinh doanh TMĐT – Bán lẻ, Ngân hàng, Giáo dục, Dược phẩm”.

Xem tất cả khách hàng của chúng tôi