416 lượt xem

Magento 2 sẽ có tính năng nào mới

Magento chắc chắn là một hệ thống giải pháp thương mại điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới cho doanh nghiệp. Trong khi Magento 1.x chứng tỏ là một hệ thống ổn định cho các website thương mại điên tử. Magento 2 đã tạo ra sự tò mò về các tính năng và bố cục của nó. Dưới đây là một số cải tiến thú vị của Magento 2 sẽ là các chuẩn tương lai cho các hệ thống thương mại điện tử khác học tập và phát trển theo.

1. Tùy biến dễ dàng hơn

Magento 2 đã cải thiện cấu trúc file và thể hiện dưới dạng cấu trúc ứng dụng ( app structure ). Ngoài ra, ở magento 2 ở trong các module sẽ có thư mục View chứa các tập tin js, css,template (.phtml),…

Với sự thể hiện này sẽ hạn chế việc tác động vào các tập tin, thư mục lõi của hệ thông ( file, folder core )

Magento 2 chia ra thành 4 loại thư mục và giảm tải trên các tập tin, thư mục core của hệ thống.

  • Thư mục chính (Primary Directories): ở thư mục này bạn không thể chỉnh sửa và thao tác vào nó
  • Thư mục hệ thống (System Directories): Thư mục DL, Thư mục Generation, cũng như thư mục etc là 1 phần của thư mục hệ thống. Bạn có thể thay đổi thư mục hệ thống bằng cách sử dụng class EntryPoint ( tham khảo hình dưới)
  • Thư mục ứng dụng (Appication Directory): ở đây sẽ chứa các thư mục như app, design, var, cache, log, session, systmp,..
  • Thư mục public ( Public Directory): ở thư mục này sẽ là nơi chưa các tập tin sử dụng cho upload cũng như dùng cho frontpage như: pub, pub_lib, upload, static, pub_view_cache.

Để thay đổi thư mục hệ thống cũng như cấu trúc các thư mục khác bằng cách sử dụng phương thức used to

2. Cấu trức giao diện tốt hơn

Ở Magento 2, cấu trức thư mục giao diện sẽ có nhiều cải tiến và tiện hơn cho việc lập trình frontend

Cấu trúc thư mục base của giao diện

__app/code/<Namespace>/<Module>
 |__/view
 |__/<area>
 |__/layout
 |--<layout_file1>.xml
 |--<layout_file2>.xml

 Cấu trúc thư mục giao diện tùy biến

__app/design/<area>/<theme_path>
|__/<Namespace>_<Module>
|__/layout
|--<layout1>.xml
|--<layout2>.xml
|__/override/base/
|--<layout1>.xml

Cấu trúc XML giao diện

<layout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<update handle="page_one_column" />
 <referenceContainer name="content">
 <!-- ... -->
 </referenceContainer>
</layout>

Ngoài ra, ở phiên bản mới của Magento sẽ có 2 hổ trợ lớn cho việc lập trình frontend dễ dàng và hệ thống hoạt động nhanh hơn đó là.

  • Less Preprocessor: sử dụng thư viện adapter LESS PHP để tạo ra các tập tin minify php.
  • Sử dụng framework jQuery: Trong phiên bản trước đây của magento thư viện javascript chính được sử dụng là Prototype Framework việc sử dụng framework js này làm cho việc lập trình frontend phức tạp hơn vì phải giải quyết xung đột ( conflict) với jQuery. Thấy được điều đó Magento 2 sẽ sử dụng thư viện jQuery framework thay thế hoàn toàn Prototype Framwork như trước đây. Điều này sẽ làm cho việc lập trình của frontend đơn giản hơn

Hiện nay, Magento 2 chưa cho download chính thức. Nhưng để tham khảo trước bạn có thể tải Project này ở Github . Download Magento 2 tại github

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *